Школи и Клубове

Школи и Клубове / Компютърно обучениеШкола по дигитално изкуствоДетска компютърна школа с ръководител ст. учител инж.Ангелина Рахова е създадена през 1992 година. В  нея се обучават  деца от 6 до 14 г.  от различни училища  от  гр. Разград.  

В курсовете на Детската компютърна школа - децата придобиват умения за работа с Windows, Microsoft Paint , Microsoft Word, Microsoft Power Point , мултимедия. С тях  тe създават графики, рисунки, таблици. Работят безопасно в  Интернет и използват максимално възможностите му за набавяне на информация, свързана както с интересите им, така и с изучавания в училище материал.Обучението е последователно с надграждане на знанията. Основният акцент е усвояване на новостите и необходимия обем от знания, в областта на информационните технологии.Децата от школата  участват ежегодно  в международни, национални и регионални конкурси  със свои творби – компютърни рисунки , мултимедийни презентации, филми.

От 1 октомври 2016  школата има ново име - Школа по дигитално изкуствo.