Школи и Клубове

Школи и Клубове / Чуждоезиково обучениеШкола "Стъпка по стъпка" 

 

 

Възможностите на новото време и усилията на всеки от нас за по-добър живот,  изискват непрекъснато общуване с външния свят , което е немислимо без владеенето на чужди езици.
Часовете по английски език в ЦРД се провеждат целогодишно от 1 октомври до 15 юни.
Водят се  придружени с видео и аудио продукти, в компютърен кабинет, където се предоставя възможност за добро онагледяване, лесно възприемане и работа в Интернет-среда.

Като част от обучението по английски език в Школа"Стъпка по стъпка", учениците мерят знанията си в две езикови състезания:Национални състезания "Многознайко"-"Аз зная английски език" и Международна Олимпиада Кингс.

Общуването не свършва в кабинета , то продължава с празниците и летните лагери, които школата организира през учебната година.
Това прави обучението интересно за децата и ги кара да се чувстват като част от света, в който бариери за общуването между хората няма.

Ръководител: Неджля Февзи