ДОБРЕ ДОШЛИ В НАЙ-ГОЛЯМАТА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ!

За Нас

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАЙ-ГОЛЯМАТА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ!

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца гр. Разград  /ЦПЛР-ЦРД/е институция в системата на предучилищното и училищно образование . В нея се развиват интересите , способностите, компетенциите и изявите в областта на изкуствата.

Педагогическият екип на центъра следва идеята, че е призван да обучава и възпитава децата на града и общината в духа на българските традиционни ценности, да внася европейски дух, да се стреми да изгражда активни, отговорни и свободни личности, които без страх посрещат предизвикателствата на своето време, избират решения и поемат своя избор. Ръководителите на школите и съставите са популярни в своята област специалисти и творци. Наред със своя опит и нравственост те активно включват в програмите си и идеите на децата и младите хора, с които работя, за да отговорят на актуалните потребности и стимулират творческият им потенциал.

Нашият екип