Сцената и ние!
Клас по поп пеене
Детска танцова школа "Хорце"
Градски мажоретен състав
10 години Младежки духов оркестър

Добре дошли

ДОБРЕ ДОШЛИ В НАЙ-ГОЛЯМАТА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ!

 

Ако търсите нови възможности за развитие и за изява и искате да се срещнете с интересни личности и техните авторски програми, ако Ви е скучно или просто не ви се седи у дома - Заповядайте при нас!

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца е  институция в системата на предучилищното и училищно образование , в която се развиват интересите, способностите, компетентностите в областта на музикалното, танцовото, изобразително, приложното, дигиталното изкуство и езиковото обучение . 

ЦПЛР - ЦРД осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 год. до XII клас  в община Разград. Обучението в ЦРД се води от преподаватели – професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца.
Всяка учебна година във формите за работа на ЦРД участват повече от 800 деца и ученици, които изявяват своите знания, умения, талант в редица общински, национални и международни състезания, конкурси, пленери, фестивали, завоювайки многобройни награди и отличия.

Записването на деца и ученици в школите, клубовете и групите в ЦПЛР-ЦРД - гр.Разград е възможно през цялата година. За учебната 2023/2024 год. записването започва на 01.09.2023г. Заявление за записване може да изтеглите от секцията документи.Попълнените заявлени се подават на място в сградата на ЦРД  ул."Марица" №7 или се сканират и изпращат на имейл: crd_razgrad@abv.bg